Blog

Giới thiệu

Chào các bạn, Nhận thấy rất nhiều thành viên làm sales, kinh doanh online muốn tư mình thiết kế được 1 trang web để tiết kiệm chi phí và tự mình tối ưu được webisite.

Nhưng lại chưa biết cách làm lên được 1 trang web, hoặc quá nhiều kiến thức, nên mông lung.

Vậy nên tôi đã tạo ra các khóa học để hỗ trợ các bạn có được kiến thức và tự mình làm lên được 1 trang web chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.